Vinieta este taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, autobuze de la 9 la 24 locuri, autobuze de peste 25 locuri, camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă de pînă la 3,5 t inclusiv, camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă de la 3,5 t la 10 t inclusiv, camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă de la 10 t la 40 t inclusiv, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabil pe o anumită perioadă de timp. Vinieta este reglementată de Codul fiscal al Rep. Moldova în art. 344-348.

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate conform Codului fiscal, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

Nu sînt subiecţi ai impunerii:

  1. persoanele fizice şi persoanele juridice care îşi plasează autovehiculele în regim vamal de import;
  2. misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora;

Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.